Lærekandidater

En plass som lærekandidat er en mulighet for deg som trenger tilrettelagt opplæring etter videregående for å få kompetanse innen et fagfelt. Vi samarbeider med Thor Heyerdal Videregående skole når det gjelder elever i praksis. Elever og andre som har krav på mer opplæring kan søke et lærekandidat-løp i vår bedrift. Vi er tilknyttet opplæringskontoret OKTAV. Se filmen om hva det innebærer å være lærerkandidat.

Eksempler på fag er:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget (iFokus)
 • Dataelektronikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Trevare og bygginredningsfaget
 • Kokkefaget
 • Anleggsgartnerfaget
 • Logistikkfaget
 • Salgsfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Hestefaget

Vi har ledige plasser for lærerkandidater. Les mer om dette her!

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år hvorav et toårs løp er mest brukt. Som lærekandidat er har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, muligheter for ekstern hospitering, veiledning og oppfølging av faglig leder og veileder.

I det faget du velger følger man en ILKP (individuell lærekandidat plan) hvor man jobber med aktuelle mål innen faget tilpasset dine muligheter for læring og måloppnåelse. Det er oppfølging og halvårsrapporteringer underveis i samarbeid med OKTAV.

For å søke som lærekandidat, tar du kontakt med oss på iVekst for videre henvisninger og hjelp.
Ta kontakt med Tone Bredvei Tlf: 99 26 26 22
Lærerkandidat kjøkkentjeneste