Arbeid hos iVekst

Hvis du får uførepensjon og har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, kan du få tilbud om varig tilrettelagt arbeid med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg hos oss. Varig tilrettelagt arbeid kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter hos våre samarbeidspartnere. Dette vurderer vi eventuelt underveis.

Vårt mål er å legge til rette for den enkeltes forutsetninger og behov slik at du som ansatt vil få de beste rammene for trivsel og utvikling. Du vil delta aktivt i vår produksjon og levering av tjenester, og bidra til mye nyttig arbeid for våre kunder.

Vi er pr i dag 81 arbeidstakere som jobber i bedriften eller er knyttet opp til iVekst. Det er 24 ordinære ansatte med sammensatt og tverrfaglig kompetanse.
Den faste staben med arbeidsledere i hver avdeling jobber tett på arbeidstakerne for å motivere til innsats og veiledning i arbeidet. Vi har arbeidsoppgaver knyttet til ulike avdelinger.

5 avdelinger i vår bedrift. Disse favner en rekke ulike oppdrag og utviklingsmuligheter:

 • Snekker/vedlikehold/ servicetjenester
 • Produksjon og montering
 • Renhold
 • Kantine
 • Gårdsarbeid på Damgården
 • Lagerhotel
 • Café Sliperiet

Arbeidstakerne er tilknyttet en avdeling, men de som ønsker kan rullere mellom avdelingene. iVekst er i stadig endring og utvikling, samtidig som våre oppgaver varierer etter årstidene.

Du vil som arbeidstaker få:

 • Arbeidsoppgaver tilpasset dine ønsker og behov
 • Nødvendig oppfølging og veiledning av kvalifisert personell
 • Utvikle yrkesmessige og sosiale forutsetninger
 • Vurdere muligheter jevnlig opp mot andre attføringstiltak, utdanning, hospitering/praksis og ansettelse i det ordinære arbeidsliv.
 • Ansettelsesavtale iht arbeidsmiljøloven. Lønn etter gjeldende VTA-tariff.
 • Arbeidstakerne ansatt i VTA, har uføretrygd som hovedinntekt og mottar timebasert bonuslønn.

Hvordan søker du arbeid hos oss?