Slik søker du

Høres det spennende ut å jobbe hos oss?
Da vil vi anbefale at du søker om en plass. Vi har behov for deg som ønsker å være en del av vårt miljø og trenger arbeidsoppgaver i hverdagen.

Hva må du gjøre for å søke plass?
Ta kontakt med din kontaktperson hos NAV i Larvik. De hjelper deg med dette.
Besøksadresse er: Jegersborggate 4, 3251 Larvik. Tlf: 55 55 33 33
Les mer.

Det er noen kriterier for at du kan søke:

  • Du mottar uførepensjon etter folketrygdloven.
  • Det forventes at du i nær fremtid får uførepensjon innvilget.

Varighet på arbeidet
Arbeidet er ikke tidsbegrenset, men det skal allikevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hospiteringsmulighet
Vi har hospiteringsplasser for aktuelle søkere. Besøk oss gjerne på iVekst, Gjerdal 2
Ta kontakt med ingunn@ivekst.no / tlf: 480 51 097.