Kvalitet og kompetanse

Kompetanse
Vår visjon, verdier og overordnede målsetninger forutsetter bevist og systematisk arbeid med kompetanse. Kompetanse er vårt konkurransefortrinn i forhold til å være den foretrukne leverandøren til Nav, og en spennende og attraktiv arbeidsplass for ansatte. Utvikling av bedriftens og den enkelte ansattes kompetanse er derfor et prioritert område.

Vår kompetanse innen veiledning og tilrettelegging er sammensatt. Vi jobber med mennesker i et helhetsperspektiv og ønsker å bygge på menneskets ressurser. Vi har derfor valgt å bruke kommunikasjons – og veiledningsmetoder som fokuserer på menneskers muligheter, utvikling og mestring. Gjennom vår yrkesrettede kompetanse får arbeidstakerne mulighet til utvikling og kvalifisering i vår bedrift.

2017
Last ned årsrapport for 2017
Kundetilfredshet 2017
Arbeidstakerundersøkelse 2017

2016
Last ned årsrapport for 2016
Kundetilfredshet 2016
Arbeidstakerundersokelse 2016

Miljøfyrtårn
iVekst AS er miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Les mer om dette på www.miljofyrtarn.no

Selskapet har et bevisst og aktivt forhold til påvirkning av det ytre miljø, og arbeider kontinuerlig for å minimalisere vår negative miljøpåvirkning. Vi skal sørge for at alle våre medarbeidere har kompetanse om vårt miljøarbeid. Å ta et bevisst miljøansvar skal være en del av vår bedriftskultur.

Klima og miljorapport iVekst 2017

Kvalitetssikring
Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at samfunnet skal ha tillit til oss. Vi jobber systematisk før å oppnå den beste kvaliteten i våre tjenesteleveranser til arbeidstakere, Nav, kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og eiere. I april 2017 ble bedriften resertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS – European Quality Assuranse for Social Service. For å lese mer gå til equass.no.

miljofyrtarn      equass