Lærekandidater

Trenger du tilrettelagt opplæring etter videregående for å få kompetanse innen et fagfelt, kan du søke om lærekandidatløp hos oss. Vi samarbeider med alle videregående skoler i Vestfold når det gjelder elever i praksis og videre løp.

Vi er tilknyttet opplæringskontoret OKTAV (Opplæringskontor  Tilrettelagt Arbeid Vestfold).
Se filmen om hva det innebærer å være lærerkandidat.

Eksempler på fag er:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Platearbeiderfaget
  • Trevare og bygginredningsfaget
  • Kokkefaget
  • Anleggsgartnerfaget
  • Logistikkfaget
  • Salgsfaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Hestefaget

Vi har ledige plasser for lærerkandidater. Les mer om dette her!

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år hvorav et toårs løp er mest brukt. Som lærekandidat har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, muligheter for ekstern hospitering, veiledning og oppfølging av arbeidsleder og veileder.

I det faget du velger følges en TLKP (tilrettelagt lærekandidatplan). Her jobber du med fagmål som er aktuelle for deg. Det er oppfølging underveis i samarbeid med OKTAV.

For å søke som lærekandidat, tar du kontakt med oss på iVekst for videre henvisninger og hjelp.
Ta kontakt med Tone Bredvei Tlf: 99 26 26 22

Lærerkandidat kjøkkentjeneste