Motorsagkurs

motorsagkurs-ivekst

Vi har gjennomført et kurs i motorsag og sikkerhet for vår utegruppe.

trehogst