Om iVekst

iVekst tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for mennesker som har falt utenfor ordinært arbeidsliv. Vi ønsker å gi deg tilbud om en trygg arbeidsplass med et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

iVekst jobber med utgangspunkt i at alle har behov for en meningsfylt hverdag med kreativitet og utvikling. Det er derfor vi skaper og bygger produkter og tjenester. Det er primært for menneskene i vår bedrift. Alle våre produkter har dermed en spesiell historie preget av vår kultur.

Arbeidsplassen – hva betyr det for deg?
Hvem er du – hva gjør du – og hva driver du med, som vi sier i Larvik? Livskvalitet omhandler mange arenaer. Men det handler blant annet om et sosialt liv, venner, mestring, læring, muligheter, utvikling og samhold. Alt dette kan vi få på en arena – nemlig på jobben.

Vi vet at menneskene som jobber hos oss sier at de har en god arbeidsdag. De opplever en meningsfylt hverdag, og de jobber godt. De leverer tjenester og produkter hver eneste uke til næringslivet og lokalsamfunnet i Larvik, og mange ganger har vi dessuten oppdrag som går langt utover Larviks grenser. Det er driv. Det er muligheter. Det er utvikling, når nye kunder ringer for å bestille tjenester og produkter av oss. Da er vi i gang. Da pulserer det i bedriften. Det er menneskene vi jobber med – og det er utgangspunktet vårt. Det er menneskene våre vi skal utvikle og gi muligheter for en meningsfull hverdag. Vi ønsker å gjøre en forskjell gjennom bedriften vår, oppdragene vi har og produktene vi lager.

Vi utvikler bedriftens arbeidsarenaer for å utvikle menneskene.
Og vi er stadig i endring. Heldigvis. Nye produkter ser dagens lys, nye kunder kommer, nye tjenester leveres og nye avtaler blir gjort. Vi skaper noe, vi leverer kvalitet og vi er åpne for trender og svingninger i samfunnet. Det gir dynamiske dager for arbeidstakerne våre og sesongarbeid bidrar til variasjon. Tilrettelegging blir vårt viktigste verktøy i bedriften. Det er tilrettelegging som er forutsetning for leveranse og mestring. Det er dette vi er gode på og det er det vi driver med.