Ledige stillinger

Vi har for tiden en ledig stilling:

Arbeidsleder lager- og logistikk søknadsfrist 20.09.19

ivekst

Ledig stilling som arbeidsleder til lager- og logistikkavdelingen

iVekst AS er en vekstbedrift som tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har 81 VTA-plasser, hvorav krav fra NAV er 35% i eksterne bedrifter. I tillegg har vi tilbud lærekandidater med behov for spesialundervisning i bedrift. Vi tilrettelegger arbeidsoppgavene i forhold til den enkelte arbeidstakers behov, slik at arbeidstakeren opplever utvikling, mestring og en meningsfylt jobbhverdag. Arbeidstakerne i VTA har 100 % varig uførestønad og mottar bonuslønn for timene de møter på jobb. iVekst samarbeider tett med lokalt næringsliv, og har et høyt kvalitetsfokus i sine tjenesteleveranser. iVekst AS er 100 % eid av iFokus AS.

Vi søker nå en

Arbeidsleder til

lager – og logistikkavdelingen

100 % fast stilling

Ansvarsområder
Som arbeidsleder i lager – og logoistikkavdelingen jobber du med daglig drift og leveranser til kunder. Som arbeidsleder legger du til rette for at arbeidstakerne og lærekandidatene kan utføre arbeidsoppgaver knyttet til driften og du utfører oppdragene sammen med arbeidstakerne. Du iverksetter og gjennomfører avtalte tiltak knyttet til gjennomføring av tilrettelagt arbeid. Du bidrar, sammen med avdelingsleder, i planlegging og gjennomføring av oppdrag på forespørsel fra kunde, tilrettelegging og veiledning av arbeidstakere i VTA og lærekandidater.

Du lykkes i rollen som arbeidsleder når du tilrettelegger og skaper trygge rammer for våre arbeidstakere, er positiv til utvikling og endringer, jobber aktivt for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og sørger for at den enkelte utvikler gode ferdigheter og opplever mestring.

Faglige kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med høyskole primært innen sykepleie / psykiatrisk sykepleie, vernepleie, sosionom, pedagog eller ernæring. Fagbrev kan kompensere for manglende høyskole
 • Du har erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Du har erfaring fra arbeid med veiledning

Vi har behov for en person som har noen av disse egenskapene og ferdighetene

 • Du er en praktiker
 • Du trives med planlegging og er strukturert
 • Du er serviceinnstilt – med høyt fokus på kundens behov og fornøyde kunder
 • Du er tydelig og tålmodig
 • Du trives med ansvar i hverdagen
 • Du er løsningsorientert og er positiv til endringer
 • God på å bygge relasjoner – har gode samarbeidsevner
 • Du bidrar til å sette standarden i bedriften

Hva tilbyr vi?
En spennende, variert og utfordrende stilling for deg som ønsker å jobbe med tilrettelagt arbeid. Du vil bli en del av et uformelt og godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Nysgjerrig?
Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med daglig leder for iVekst AS, Anne Andersen, tlf. 406 08 909 eller avdelingsleder Monica Holhjem, tlf. 905 97 902

Søknad og CV sendes på e-post til anne.andersen@ivekst.no innen 20.09.19

Vi ønsker at arbeidsstaben vår i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til alder, kjønn, kulturell bakgrunn og evt. funksjonsnedsettelse.

Iht. Offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.