Ledige stillinger

iVekst AS er en bedrift som tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg har vi lærekandidater med behov for spesialundervisning i bedrift.  Vi har 78 VTA-plasser, hvorav krav fra NAV er, 40 % tilknyttet eksterne bedrifter. Vi tilrettelegger arbeidsoppgavene i forhold til den enkelte arbeidstakers behov, slik at arbeidstakeren opplever utvikling, mestring og en meningsfylt jobbhverdag. Arbeidstakerne i VTA har 100 % varig uførestønad og mottar bonuslønn for timene de møter på jobb.

iVekst er i stadig utvikling og er nå i gang med å utvikle Café Sliperiet.  Kafeen har en forventet oppstart høsten 2019. Café Sliperiet er et samarbeid mellom Larvik Kommune, Fritzøe Eiendom og iVekst. iVekst vil stå for utvikling og daglig drift. Café Sliperiet vil bli en viktig arena for tilrettelagt arbeid og en nysatsing for iVekst, samt et nytt og spennende tilbud i Larvik.

Vi søker nå deg som ønsker å være en del av vårt team:

 

Arbeidsleder Café Sliperiet

Ansvarsområder

Som arbeidsleder på Café Sliperiet jobber du med oppgaver knyttet til daglig drift av kafeen. I tillegg vil du bistå og tilrettelegge for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid(VTA). Som arbeidsleder legger du til rette for at arbeidstakerne kan utføre arbeidsoppgaver knyttet til driften og du utfører oppdragene sammen med arbeidstakerne.

I startfasen vil du, sammen med leder, være med å bidra til utvikling og åpning av Café Sliperiet. I tillegg vil du bidra til å implementere rutiner for oppfølging av arbeidstakere og lærekandidater i tilrettelagt arbeid.

Når kafeen er i drift vil du som arbeidsleder ha arbeidsoppgaver knyttet til:

 • Daglig drift i Café Sliperiet
 • Kundeservice
 • Mottak og levering av bestillinger til arrangementer
 • Tilrettelegging og veiledning av arbeidstakere i tilrettelagt arbeid og lærekandidater
 • I samarbeid med leder bidra til utvikling av kafeens tilbud

 

Du lykkes i rollen som arbeidsleder når du bidrar til en stabil drift og god utvikling, yter god service for kundene, tilrettelegger og skaper trygge rammer for arbeidstakere i tilrettelagt arbeid, jobber aktivt for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og sørger for at den enkelte utvikler gode ferdigheter og opplever mestring.

 

Faglige kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som har:

 • Du har erfaring fra kafé, mat – og eller serveringsbransjen
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen
 • Det er ønskelig med fagbrev innen kokk – eller servicebransjen.

 

Du har noen av disse egenskapene og ferdighetene:

 • Serviceinnstilt – med høyt fokus på kundens behov og fornøyde kunder
 • Selvstendig – trives med ansvar
 • Løsningsorientert / positiv og engasjert til endringer
 • Tydelig og tålmodig
 • God på å bygge relasjoner – gode samarbeidsevner
 • Jobber strukturert og systematisk og har god gjennomføringsevne
 • Leverer solide arbeidsresultater, og er med på å sette standarden i bedriften
 • Gode IT ferdigheter

 

Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr muligheten til å være med i utviklingen og driften av Café Sliperiet. Kafeen skal åpne høsten 2019 og det er ønskelig at du starter hos oss i september.
Vi kan tilby en spennende, variert og utfordrende stilling for deg som ønsker å jobbe med service og tilrettelagt arbeid. Du vil bli en del av et uformelt og godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, og gode pensjons- og forsikringsordninger.
Nysgjerrig?

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med daglig leder for iVekst AS, Anne Andersen, tlf. 406 08 909 eller mail anne.andersen@ivekst.no

Søknad og CV sendes på e-post til anne.andersen@ivekst.no innen 02.06.2019

 

Vi ønsker at arbeidsstaben vår i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med hensyn til alder, kjønn, kulturell bakgrunn og evt. funksjonsnedsettelse.

Iht. Offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

 

Kontaktperson:
Anne Andersen
Daglig leder
Telefon:40608909
E-post: anne.andersen@ivekst.no

 

 

ivekst