Til Svenner med Fjord møblene

Dag Østby Pedersen i Svenner Fyr Kystled fant seg fort til rette i den nye Fjord-stolen, mens den gamle fikk stå i fred

Våre flotte Fjord-møbler har fått et nytt hjem på Svenner Fyr. Se alle disse flotte bildene fra turen der vi med våre folk, produkter, gode historier og stolthet fikk en fantastisk mottakelse.
Les mer og se filmen fra Svenner.