Våre arbeidstakere

Her vil du kunne lese litt om oss som jobber her, vår kultur og  vårt miljø. Vi skal fortelle litt om arbeidsdagen vår, hvordan vi har det på jobben.
Du kan jo starte med å lese den lille fortellingen under. Se også vår egen blogg.

”HVA GJØR VI OM DAGEN?”

Han går gjennom avdelingen,
den 50 årige arbeidstakeren ved vår vekstbedrift
som har jobbet hos oss i en årrekke.
Han er en av de som har satt sitt preg på vår kultur,
på vårt miljø og på vår hverdag.
Han bærer vår historie.

Det er menneskene vi bygger for.
Alle våre arbeidstakere trenger oppgaver,
utfordringer og nye muligheter for å kunne utvikle seg.

Og vi bygger!
Vi bygger et produkt som skaper erfaring,
som samler om kunnskap og mestring.
Snekkeravdelingens ivrige arbeidere har fått et oppdrag
som gir entusiasme.
De lager og snekrer, klargjør og leverer.
En nyhet som gir arbeidsglede for flere i vårt samfunn.

Produktet er snekkerkassa.
Stappfull av leker, klare til å bygges av uerfarne barnehender.
Unger som trenger praktisk øvelse, kjenne verktøyenes styrke
og treverkets lune materiale.
Lekene skal settes sammen av små hender
som skal få lov å ”gjøre selv”.
Og denne gode følelsen skal bli til et ferdig produkt,
en leke , en bil , en krakk?

Vi bygger en kultur, vi skaper muligheter for mennesker som trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver – og gjennom anerkjennelse av
produktene og menneskene som skaper disse
– har vi snekkerkassa.

Med ulike forutsetninger og i ulike aldersgrupper
har vi et felles behov for å
bli anerkjent og for å mestre.
Bygge erfaring og kunnskap.
Klare selv.

Det er det vi gjør om dagen.

om-oss